Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

fabulous-lazy
12:32
2201 1bc9 500
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
12:26
6895 f10b 500
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
fabulous-lazy
12:25
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt viaMrrruk Mrrruk
fabulous-lazy
12:25
9829 1ddd 500
Reposted fromgrobson grobson viaMrrruk Mrrruk

February 17 2018

fabulous-lazy
20:51
0189 58a6
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
fabulous-lazy
20:40
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
fabulous-lazy
20:40
3167 65c3 500
such a princess!

February 16 2018

fabulous-lazy
09:40
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viazabka zabka
fabulous-lazy
09:40
Body Dysmorphia by Zack Dunn
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
fabulous-lazy
09:40
0044 48a1 500
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
fabulous-lazy
09:36
1101 304e
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
fabulous-lazy
09:34
7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viazabka zabka
fabulous-lazy
09:32

February 14 2018

fabulous-lazy
13:14
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viasatyra satyra
fabulous-lazy
13:14
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
fabulous-lazy
13:13
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
fabulous-lazy
13:12
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
fabulous-lazy
09:23
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
fabulous-lazy
09:21
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viabercik bercik
fabulous-lazy
09:17
7586 999c 500
But how?
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl