Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

fabulous-lazy
10:04
4315 719f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viabercik bercik

November 06 2018

fabulous-lazy
08:11
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

November 03 2018

fabulous-lazy
16:33
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
fabulous-lazy
16:32
8141 f30a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
fabulous-lazy
16:32
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
fabulous-lazy
16:15
2867 4c34
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaMrrruk Mrrruk
fabulous-lazy
16:15
7775 021e 500
Late stage capitalism. (via fefe)
Reposted fromj0e j0e viaverronique verronique
fabulous-lazy
16:15
8017 f795
ha!
Reposted fromtishka tishka viaMrrruk Mrrruk

November 02 2018

fabulous-lazy
21:46
8370 95ae 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
fabulous-lazy
21:20
3789 d4c6
Reposted fromtichga tichga viavanite vanite
fabulous-lazy
21:19
5482 fd27
Reposted fromtfu tfu viaNaitlisz Naitlisz
fabulous-lazy
21:03
21:03
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viamoimonique moimonique
fabulous-lazy
20:58
7234 ca16
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszpaqus szpaqus
fabulous-lazy
19:32
7460 7d2d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaathlin athlin
fabulous-lazy
19:30
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viaszydera szydera
fabulous-lazy
19:29
7610 153b 500
fabulous-lazy
19:29
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viablackheartgirl blackheartgirl

October 31 2018

fabulous-lazy
13:00
Uznaliśmy, że jesteśmy dla siebie, że warto, mimo że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. Podobają nam się zupełnie różne rzeczy. W naszym małżeństwie największym sprzymierzeńcem były rozmowy. Czwarta rano, rozmawialiśmy już dwie godziny, ja miałem ochotę zabić żonę tłuczkiem, ona mnie siekierą, ale z jakichś powodów mówiliśmy: "Dobra, jeszcze godzinę". Rozmawialiśmy do upadłego. Człowiek jest jednak istotą negocjującą. Istotą, która opiera się na słowie. Wypowiedzenie czegoś jest bardzo ważne. Działa inaczej niż milczenie. Dlatego miłość się deklaruje. Mówi się: "kocham cię", "nie opuszczę cię aż do śmierci", "będę ci wierny", wszystkie te bzdury, ale na czymś musimy się jednak oprzeć, nie? To jednak dopiero wstęp. Bo potem przychodzi moment, kiedy ta deklarowana miłość mówi: "Sprawdzam".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
fabulous-lazy
12:52
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl