Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

fabulous-lazy
21:14
8295 29c5
Reposted fromfungi fungi viaredhairwitch redhairwitch
21:01
5476 d186
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaszydera szydera
fabulous-lazy
11:55
9134 9f91 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin

March 30 2019

fabulous-lazy
20:03
8832 cbdf
Reposted fromckisback ckisback viaszydera szydera

March 29 2019

fabulous-lazy
22:08
8566 9e09 500
My Sweetie sent this, and I concur!
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
fabulous-lazy
22:07
8639 ea49 500
Reposted fromslodziak slodziak
fabulous-lazy
22:04

March 28 2019

fabulous-lazy
20:16
7811 bb18 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
20:08
0872 b709 500

mama-dot:

i think we really need to add:

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera

March 26 2019

fabulous-lazy
21:56
7007 6a8d
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

March 25 2019

fabulous-lazy
20:08
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viaxsneakyx xsneakyx
fabulous-lazy
20:08
0150 251d 500
Reposted fromsarazation sarazation viaiamanartist iamanartist
fabulous-lazy
20:03
2749 c169 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
fabulous-lazy
20:02
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadivi divi
fabulous-lazy
20:02
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou viadivi divi
fabulous-lazy
07:18
5479 08a8
fabulous-lazy
07:17
3722 0afe 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fabulous-lazy
07:13
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice

March 11 2019

fabulous-lazy
22:35

March 10 2019

fabulous-lazy
19:05
Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromIriss Iriss viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl