Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

fabulous-lazy
21:25
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
fabulous-lazy
21:25
4234 b567
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
fabulous-lazy
21:24
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavstane vstane

January 11 2018

fabulous-lazy
22:22
9250 3ec1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fabulous-lazy
22:22
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
fabulous-lazy
22:19
5633 3eac 500
Reposted fromkaiee kaiee viabanshe banshe
fabulous-lazy
22:18
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaszydera szydera
fabulous-lazy
22:18
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
fabulous-lazy
22:17
9826 03f8
22:17
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viasatyra satyra
fabulous-lazy
22:17
7291 facd 500

January 09 2018

fabulous-lazy
22:39
2160 e36e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
fabulous-lazy
22:39
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
fabulous-lazy
22:39
3324 1cda 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
fabulous-lazy
07:33
9814 a632 500
Reposted fromotters otters viaMrrruk Mrrruk
fabulous-lazy
07:32
9956 bc7a 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
fabulous-lazy
07:32
0501 f227 500
Reposted frommuszynka muszynka viabercik bercik
07:31
1574 926a
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin
fabulous-lazy
07:30
Marcel Duchamp
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
fabulous-lazy
07:29
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl